Kurz Veliteľ námorno-rekreačného plavidla kategórie “C”

Pre získanie odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla je pre plavebnú oblasť C potrebné splniť nasledujúce podmienky:

Pre získanie odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla je pre plavebnú oblasť C potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • Čo predložiť ku skúške:
  –   žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
  –   o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
 • doklady potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti :
  –   lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
  –   na stupeň C –pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice
  –   2 farebné fotografie pasového formátu (na rube podpísané )
  –   kolok v hodnote 40,- EUR (nelepiť na žiadosť, len priložiť)
  –   Na stupeň “C“  doložiť na predpísanom tlačive prehľad nautickej praxe 200 námorných míľ, z toho najmenej jednu pätinu plavebnej praxe v noci
 • Teoretická skúška pozostáva z dvoch častí, písomnej a ústnej z týchto predmetov:
  –   navigácia – základné vedomosti
  –   plavebná náuka – vrátane plachetníc
  –   námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori (COLREG)
  –   meteorológia – základné vedomosti
  –   zdravoveda – základné vedomosti
  –   angličtina – základné vedomosti

Kvalifikačný kurz:

Cena : 350,- EUR- úhrada : v pondelok v týždni začatia kurzu

Časový rozvrh kurzu:
–   štvrtok od 8,00 do 19,00 hod.
–   piatok od 9,00 do 17,00 hod.
–   sobota v čase od 9,00 hod. do 18.00 hod.
–   skúška – od 7,30 hod.

Termín kurzu pre plavebnú oblasť "A" II. polrok 2018…a skúšok
15.11.2018 - 16.11.201827.11.2018
Termín kurzu pre plavebnú oblasť "B" II. polrok 2018…a skúšok
06.12.2018 - 07.12.201818.12.2018
Termíny kurzov pre plavebnú oblasť "C" II. polrok 2018…a skúšok
27.09.2018 - 29.09.20189.10.2018
18.10.2018 - 20.10.201830.10.2018
08.11.2018 - 10.11.201826.11.2018

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
p. Zuzana Jankechová, tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

Kontaktný formulár

Potrebné tlačivá

Žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori

Žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu
odbornej spôsobilosti veliteľa námorného
rekreačného plavidla na mori

Žiadosť o vydanie
medzinárodného osvedčenia
pre námorné rekreačné plavidlo