Odborná sposobilosť – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu

Absolvovaním kurzu získate licenciu rádiotelefonistu pohyblivej služby (VHF preukaz), ktorá oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku na lodi.

Na čo je potrebné vlastniť takúto licenciu?

Táto licencia je nevyhnutná pre získanie preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Kurz je jednodňový a skúška hneď na druhý deň .

Termíny kurzov – II. polrok 2019

Termíny kurzov…a skúšok
17.09.201918.09.2019
22.10.201923.10.2019
19.11.201920.11.2019

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

Pre získanie osvedčenia o osobitej odbornej spôsobilosti – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby:

 • Kvalifikačný kurz:
  Cena 100,- EUR
  Kurz začína o 13,00 hod – Skúška od 8,30
 • Čo predložiť ku skúške:
  –   prihlášku
  –   farebné fotografie pasového formátu (na rube podpísané)
  –   správny poplatok 20,- EUR

Kontaktný formulár

Potrebné tlačivá

Prihláška na kurz “Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu”