Odborná sposobilosť – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu

S cieľom obojstrannej spokojnosti, zabezpečenia Vašej účasti na kurze a jeho úspešného absolvovania ukončeného štátnou skúškou, Vás prosíme, prečítajte si pozorne toto poučenie:

Pre získanie osvedčenia o osobitej odbornej spôsobilosti – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby:

 • Čo predložiť ku skúške:
  –   prihlášku
  –   farebné fotografie pasového formátu (na rube podpísané)
  –   správny poplatok 20,- EUR
 • Kvalifikačný kurz:
  Cena 100,- EUR
  Kurz začína o 13,00 hod – Skúška od 8,30
Termíny kurzov - II. polrok 2019…a skúšok
17.09.201918.09.2019
22.10.201923.10.2019
19.11.201920.11.2019

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

Kontaktný formulár

Potrebné tlačivá

Prihláška na kurz “Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu”