Odborná sposobilosť – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu

Absolvovaním kurzu získate licenciu rádiotelefonistu pohyblivej služby (VHF preukaz), ktorá oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku na lodi.

Na čo je potrebné vlastniť takúto licenciu?

Táto licencia je nevyhnutná pre získanie preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Kurz je jednodňový a skúška hneď na druhý deň .

Termíny kurzov – II. polrok 2021

Termíny kurzov…a skúšok
28.9.202129.9.2021
2.11.20213.11.2021
30.11.20211.12.2021

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

Pre získanie osvedčenia o osobitej odbornej spôsobilosti – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby:

 • Kvalifikačný kurz:
  Cena 100,- EUR
  Kurz začína o 13,00 hod – Skúška od 8,30
 • Čo predložiť ku skúške:
  –   prihlášku
  –   farebné fotografie pasového formátu (na rube podpísané)
  –   správny poplatok 20,- EUR

Kontaktný formulár

Potrebné tlačivá

Prihláška na kurz “Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu”