Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Skupina C

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov na mori skupiny C, je oprávnenie plávať s rekreačným plavidlom do 12 námorných míľ od pobrežia, avšak sila vetra nesmie presiahnuť 4stupeň Beaufortovej stupnice 8m/s.

Skupina B

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori skupiny B, je oprávnenie plávať s rekreačným plavidlom s dĺžkou do 24 metrov do 200 námorných míľ od pobrežia.

Skupina A

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori bez obmedzení.

Termíny kurzov pre veliteľov námorného rekreačného plavidla II. polrok 2023 – Skupina: C

Termíny kurzovPrednáškaSkúška
Marec21.03.-23.03.202409.04.2024
Apríl18.04.-20.04.202402.05.2024
Máj16.05.-18.05.202428.05.2024
Jún06.06.-08.06.202425.06.2024

Termíny kurzov pre veliteľov námorného rekreačného plavidla II. polrok 2023 – Skupina: B

Termíny kurzovPrednáškaSkúška
Jún27.06.-29.06.202404.07.2024

Ceny kvalifikačných kurzov:

– skupina B

– skupina C kurz 440,- EUR + skúška 150,- EUR + kolok 40,- EUR

– úhrada v pondelok v týždni začatia kurzu

 

Časový rozvrh kurzu:
–   štvrtok od 8,00 do 19,00 hod.
–   piatok od 9,00 do 17,00 hod.
–   sobota v čase od 9,00 hod. do 18.00 hod.
–   skúška – od 7,30 hod.

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

Pre získanie odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla je pre plavebnú oblasť C potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • doklady potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti :
  –   lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
  –   na stupeň C –pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice
  –   2 farebné fotografie pasového formátu (na rube podpísané )
  –   kolok v hodnote 40,- EUR (nelepiť na žiadosť, len priložiť)
  –   Na stupeň “C“  doložiť na predpísanom tlačive prehľad nautickej praxe 200 námorných míľ, z toho najmenej jednu pätinu plavebnej praxe v noci
 • Teoretická skúška pozostáva z dvoch častí, písomnej a ústnej z týchto predmetov:
  –   navigácia – základné vedomosti
  –   plavebná náuka – vrátane plachetníc
  –   námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori (COLREG)
  –   meteorológia – základné vedomosti
  –   zdravoveda – základné vedomosti
  –   angličtina – základné vedomosti

Kontaktný formulár

Potrebné tlačivá

Prehľad nautickej praxe jachtára

Žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu
odbornej spôsobilosti veliteľa námorného
rekreačného plavidla na mori

Lekárska spôsobilosť