Poistenie Pantaenius

Od roku 2007 naša spoločnosť ponúka služby poisťovacej spoločnosti Pantaenius, ktorá v oblasti poistenia pôsobí celosvetovo od roku 1899. Takmer vo všetkých krajinách sveta nájdete sieť pobočiek a agentov, ktorí Vám radi a ochotne poradia a pomôžu. V prípade nehody Vám 18 tisíc dostupných kontaktov zaručuje rýchlu a efektívnu likvidáciu poistnej udalosti kdekoľvek vo svete. Ale aj pred poistnou udalosťou sa spoločnosť stará o Vaše pohodlie ako je to len možné. Kam sa len vyberiete, Pantaenius je Vám stále nablízku.

Spoločnosť Pantaenius ponúka bezkonkurenčne najvýhodnejšie ceny produktov s nadštandardnými službami a plnením. Poistné sumy za kompletné poistenie (zákonné, havarijné poistenie a poistenie osôb na palube plavidla ) sa pohybujú cca do jedného percenta z ceny plavidla.

Sadza zákonného poistenia sa u plachetníc vypočítava podľa plochy plachiet (m2).
U motorových plavidiel sa vypočítava podľa výkonu motora. Pre presnú kalkuláciu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Podmienky
poistenia

Výhody
poistenia

Mapa pokrytia poistenia – Európa

V prípade záujmu o poistenie vyplňte nezáväzne nasledovný formulár a odošlite nám ho na spracovanie cenovej ponuky.

Výhody poistenia v spoločnosti PANTAENIUS

neporovnávajte iba ceny poistenia, ale najmä to, čo za ne dostanete!

Pevné hodnoty

Súhlasíme s pevnou poistnou sumou, ktorá je vrátená v plnej výške v prípade celkovej straty, skôr než s aktuálnou trhovou hodnotou, ako je to u mnohých iných poisťovní.

Záchrana a odstránenie vraku

Na záchranu a náklady na odstránenie vraku sa vzťahuje politika PANTAENIUSu bez akéhokoľvek obmedzenia – dokonca aj v prípade , že náklady prevyšujú poistnú hodnotu! A záchrana je pokrytá aj keď je neúspešná. Dokonca kryjeme náklady na odstránenie znečistenia vody/pôdy spôsobené napríklad zvyškom z požiaru alebo po znečistení ropou.

Nové za staré

PANTAENIUS uhradí čiastočné straty až na poistnú hodnotu bez akýchkoľvek zrážok – “Nové za staré”.

Náklady na kontroly

Mal uzemnenie? Politika PANTAENIUSu zaplatí za nevyhnutné náklady na inšpekcie, Nezáleží či poškodenie je nájdené alebo nie je, a nebudete musieť platiť spoluúčasť.

Svojpomoc

Pre pomoc v núdzových situáciách, napríklad odtiahnutie do najbližšieho doku, dodávku paliva, oleja, batérie a náhradných dielov, PANTAENIUS pokrýva až do výšky € 5,000 (s výnimkou nákladov na súčiastky alebo pohonné hmoty).

Bližšie informácie:

Václav Mach, tel. 02 – 52 96 08 77
vaclav.mach@imidjex.sk