Volvo Penta je vedúci svetový dodávateľ kompletných motorov a energetických systémov pre rekreačné plavby a námorné a priemyselné využitia. Volvo Penta Marine Leisure uprednostňuje kvalitu motora, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie vo všetkých produktoch a službách. Naše pokročilé produkty a technológie sú navrhnuté s jednou kľúčovou zásadou na mysli – aby Váš vodácky zážitok bol uskutočnený v čo najväčšom rozsahu. Spoločnosť IMIDJEX zabezpečuje autorizovaný predaj a servis lodných a industriálnych motorov značky Volvo Penta už roku 1992.

Volvo Penta štandardne ponúka
4 vyhotovenia motorov a to:

  • Volvo Penta IPS
  • Aquamatic sterndrive
  • Inboard diesel (zabudovaný naftový agregát)
  • Sailboat drive system (pohonná jednotka pre plachetnice)

Vypracovanie cenovej ponuky


Príbuzné produkty